Helse- og omsorgstjenester

Noen tjenester prises etter tjenestemottakers økonomiske evner. Noen tjenester har også makspris per måned. Bruker betaler timepris opp til, men ikke over tilhørende makspris avhengig av inntekt. Ingen av gebyrene i tabellen nedenfor er MVA-pliktige. 


Satser etter inntektsnivå

Egenandel for forbruksmateriell i forbindelse med praktisk bistand er inkludert i prisen. 1 G = 118620 kr (01.05.2023). Timepris er lik kostpris for tjenesten.

Inntektsnivå

Makspris per måned

Timepris 

Merknad

Opptil 2 G kr 220.00 kr 398.00 Makspris fastsettes av staten.
2 – 3 G kr 937.00 kr 398.00 Makspris fastsettes av Kommunestyret
3 – 4 G kr 2,210.00 kr 398.00 Makspris fastsettes av Kommunestyret
4 – 5 G kr 3,164.00 kr 398.00 Makspris fastsettes av Kommunestyret
Over 5 G kr 3,962.00 kr 398.00 Makspris fastsettes av Kommunestyret

Egenbetaling og andre satser

Tjeneste / tilbudOmfangPris           Merknad
Egenbetaling for korttidsopphold / rehabilitering pr. døgn kr 185.00 Fastsettes av staten.
Egenbetaling for dagavdeling pr. døgn kr 105.00 Fastsettes av staten.
Egenbetaling transport til dagavdeling pr. døgn kr 31.00 Makspris 350 kr pr. mnd.
Aktivitetsgruppe Soltunet pr. gang kr 67.00 Makspris 260 kr pr. mnd.

For mer informasjon om egenandeler i institusjon


Trygghetsalarm

Tjeneste / tilbudOmfangPrisMerknad
Trygghetsalarm pr. år kr 3,000.00 Inkludert 25 % mva. for utstyr.
Mobil trygghetsalarm (GPS) pr. år kr 2,281.00  
Alarmknapp for ektefelle pr. stk. kr 93.00 Inkluderer 25 % mva.
Responstjeneste for ektefelle pr. år kr 1,078.00  

Ferdigmat

Kommunestyret forutsetter at distribusjonen av ferdigmat til hjemmeboende og dagsenteropphold til enhver tid skal være innenfor selvfinansierende.

Tjeneste / tilbudOmfangPris
Middag pr. porsjon kr 90.00
Lunsj pr. dag kr 36.00

Egenandeler for kommunal fysioterapi

Askøy kommune følger takster etter Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. og denne endres årlig 1. juli.

Generelle satser

Tjeneste / tilbud

Pris

Merknad

Undersøkelse

kr 185.00

For undersøkelse inntil 30 min. (også hos manuellterapeut og andre spesialister).

Veiledet trening, minst 30 min.

kr 27,00

Kan ikke brukes sammen med noen andre takster.

Ikke møtt-gebyr

kr 309,00

 

Individuell behandling fysioterapi

Tidsbruk

Omfang

Ordinær

m/tillegg[1]

Manuell­terapeut

Inntil 20 min

 

kr 135,00

kr 132,00

kr 177,00

Tillegg utover 20 min

pr. påbegynt 10 min

kr 42,00

kr 42,00

kr 64,00

Tillegg for bruk av utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi

 

kr 13,00

-

-

 [1] Psykomotorisk.

Gruppebehandling fysioterapi

Tjeneste / tilbud

Pris

30 min

kr 59,00

60 min

kr 102,00

90 min

kr 147,00

Tillegg for behandling i basseng

kr 24,00

 Kurs i regi av Frisklivssentralen

Tjeneste / tilbud

Pris

Alder ingen hindring - pris per måned

kr 100,00

Bedre søvn - pris per kurs

kr 300,00

Kreftrehabilitering - pris per måned

kr 100,00

LEV - Livsstilsendring for voksne - pris per måned

kr 100,00

 Hjelpemidler

Tjeneste / tilbud

Pris

Utlevering og henting av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager - pris per utlevering/henting

kr 200,00


Kurdøgnpris sykehjem

Tjeneste / tilbud

Omfang

Pris

Egenbetaling sykehjem (maks)

pr. døgn

kr 2 904,00


Leiekostnad for nøkkelboks

Tjeneste / tilbud

Omfang

Pris

Engangsavgift

pr. stk.

kr 415,00

Back to top