Hva?

Kommuneoverlegen er delegert ansvaret for godkjenning og tilsyn med barnehager og skoler i kommunen etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Det er virksomhetene selv som må sørge for at kravene i forskriften til enhver tid er oppfylt.

Forskriftens veileder gir utfyllende beskrivelser av kravene.

Ved prosjektering av ny virksomhet skal godkjenningsskjema for planen fylles ut og sendes til avdeling for miljørettet helsevern.

Ved oppstart av virksomheten og ved ombygging eller endringer i driften, skal det søkes om helseverngodkjenning.

Godkjenning og tilsyn av dagmammavirksomhet

Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere (inkludert eventuelle egne barn) og tilbyr regelmessig ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer, må du ha godkjenning av kommunen. Godkjenningen gjelder krav i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Kravene gjelder blant annet utforming og innredning, mulighet for aktivitet og hvile, rengjøring og vedlikehold, og inneklima.

Kommuneoverlegen har ansvar for godkjenning og tilsyn av dagmammaer etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, men det er dagmammaen som selv må sørge for at kravene i forskriften til enhver tid er oppfylt.

  • Ta kontakt med miljørettet helsevern for mer informasjon, om du har spørsmål vedr. søknad om godkjenning.

Søknadsskjema

Henvend deg til avdeling for miljørettet helsevern for å få skjemaene tilsendt.

  • Plangodkjenning barnehager
  • Plangodkjenning skoler
  • Helseverngodkjenning skoler og barnehager

Ansvarlig avdeling

Back to top