Hva gjør vi?

Sør hjemmesykepleie yter hjemmesykepleietjenester i Askøys sør-vestre områder, fra rundkjøringen ved Stongafjellet i Kleppestø til Hetlevik. Vi grenser mot avdeling Midtre ved rundkjøringen ved Strusshamnsvatnet.  I tillegg har vi døgnbemannede tjenester i omsorgsboligene på Flagget, med 12 boenheter.

Vi jobber under mottoet "Vi gjør det mulig", og vil med den i bunn være med på å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte for våre brukere. Målet vårt er at brukerne av våre tjenester skal opprettholde livskvalitet ved å tilby nødvendig hjelp for at man skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Kontakt oss:

  • Internett: helsenorge.no - her kan du sende meldinger direkte til oss. Meldinger blir lest og besvart så snart som mulig.
  • Telefon 56 15 57 90 (telefontid hverdager kl. 09.00-10.00 og kl. 13.00-14.00)

Til deg som er mottaker av tjenesten:

Tidspunkt for planlagte besøk er veiledende. Det hender at vi blir forsinket. Blir forsinkelsen stor tar vi kontakt med deg.


Leder


Behov for tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter, leie av omsorgsbolig og liknende må det sendes eget søknadsskjema. 


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 14:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

Leder:

Torunn S. Søgaard - mobil 970 51 710

Ansvarsområder: Institusjon og hjemmetjenester

Ingrid Brandsdal - mobil 477 89 037

Jenny Cecilie Vandemir - mobil 970 51 833

Ansvarsområder: Tjenester til barn og utviklingshemmede

Caroline Hetlevik - mobil 457 27 136
Grethe Nygaard - mobil952 90 364
Hilde Gustafsson - mobil905 38 765

Vurderingsteam

Linda Næss - mobil 408 06 189

Stine Vindenes - mobil 458 76 659

Ansvarsområde: Trygghetsalarm og velferdsteknologi

Servicetjenesten - Telefon:56 15 86 88- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
E-post: 


Relaterte artikler

Back to top