mobiltelefon

Hjemmetjenesten ønsker å ha god dialog med tjenestemottakere og pårørende

For å klare det samtidig som vi skal yte tjenestene ønsker vi at du tar kontakt via digitale meldinger. Hvis du må ringe oss ser vi helst at det gjøres innenfor telefontidene. Hvis henvendelsen gjelder samme dags hjemmesykepleieoppdrag kan du taste 3 utenom telefontidene. Slike telefoner besvares fortløpende. 

Digital kontakt via helsenorge.no

  • helsenorge.no kan du:

   • Sende og motta meldinger. Meldingene blir lagret, slik at du enkelt får oversikt over alle meldinger du har sendt og mottatt.
   • I kalenderen kan du se avtalene dine og du kan avbestille de du ikke trenger.
   • Du som er tjenestemottaker kan gi andre fullmakt slik at de kan hjelpe deg med å bruke helsenorge.no

   Kommunens tjenester på helsenorge.no er hjemmesykepleie, praktisk bistand/ hjemmehjelp, dagsenter for eldre

Telefonkontakt: Hverdager klokken 09:00 til 10:00 og 13:00 til 14:00

Hver avdeling har ett telefonnummer som skal brukes for å kontakte dem.

 

Back to top