Beskrivelse

Lokaler og utstyr i tatoverings- og hulltakingsvirksomheter skal godkjennes av kommunen. Forskriftene om hygienekrav har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved virksomheten. Frisør- og hudpleievirksomheter må oppfylle de samme hygienekravene, men trenger ingen godkjenning. Virksomheten må meldes til kommunen ved oppstart, ved utvidelse eller ved vesentlige endringer.


Målgruppe

Personer som ønsker å starte, overta eller flytte frisørsalong, hud- og fotpleiesalong, helsestudio, solstudio, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.


Skjema

Kontakt avdelingen for å få

  • Skjema for melding om frisør- eller hudpleiesalong.
  • Søknad om godkjenning av tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Vilkår

For å få godkjent virksomheten stilles det bestemte krav til

  • Lokaler
  • Rutiner for internkontroll
  • Rutiner for å unngå smitteoverføring

Regelverk


Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om godkjenning.


Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


 Ansvarlig avdeling

Back to top