Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er teknologiske hjelpemidler som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse og aktivitet, og styrker den enkelte til å klare seg selv tross sykdom eller nedsatt funksjonsevne.   


Slik søker du

Kommunen vil sammen med deg og eventuelt dine pårørende kartlegge hvilke teknologier som passer for ditt behov.  Hjelpemidlene er enkle å bruke så du trenger ikke å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installere nødvendig utstyr og vedlikeholde dette. Søknadsskjema finner du på denne adressen: Søke helse og omsorgstjenester.


Varsling om fall, bevegelse eller røykutvikling

Du kan også få installert sensorteknologi i hjemmet som registrerer for eksempel om du faller, om ytterdøren åpnes på uvanlige tider (f.eks. dersom du går ut om natten), om du kommer tilbake i sengen etter å ha vært på toalettet i løpet av natten eller ved røykutvikling. Etter avtale vil dine pårørende eller kommunens responssenter få en automatisk melding, og kontakte deg. 


Bilde: Climax / Sensio


Hjelp til å huske å ta medisiner

Medisineringsstøtte er et apparat som gir deg et varsel når det er tid for å ta medisinene. Dersom medisinene ikke blir tatt til rett tid, sendes en melding til dine pårørende eller til responssenteret i kommunen. Den som mottar meldingen; vil da ta kontakt for å finne ut hvorfor medisinen ikke er tatt.

Dignio og AceAge Partner for å bringe Karie Smart Pill Dispenser til ...

Bilde: www.dignio.no 


Mobil trygghetsalarm med GPS-lokalisering

Det er viktig for de fleste å kunne bevege seg fritt og være aktiv, også når man får kognitiv svikt og problemer med å orientere seg. Med en GPS kan en person fortsatt være aktiv og pårørende er trygge. Pårørende kan benytte informasjonen som GPS enheten gir, til å lokalisere og bistå vedkommende.

Bilde: Sensio Safemate


Kalendersystemer

Noen ganger kan det være vanskelig å skape struktur i hverdagen. En forenklet elektronisk kalender kan gi deg mer trygghet og forutsigbarhet. Du får hjelp til å se hvilken dag og tid på døgnet det er, hvilke aktiviteter du har planlagt denne dagen, uken og måneden. Hjelpemiddelet kan søkes om hos NAV Hjelpemiddelsentralen. Det finnes mange ulike kalendere, store som monteres på vegg, mindre varianter på størrelse med en liten bilderamme og programvare som du kan bruke din private smarttelefon.

Bilde: NAV Hjelpemiddelsentralen


Digitalt tilsyn

Når varsel om uønsket hendelse sendes får helsepersonell mulighet til å logge seg inn i systemet og gjennomføre et digitalt tilsyn via kameraet. Slikt tilsyn kan også gjennomføres til avtalte tidspunkt om natten. Slik kan brukeren ha sove uavbrutt, og samtidig være trygg for at dersom noe uønsket skjer så får han/hun den hjelpen han/hun trenger. 

 

 

Bilde: RoomMate

 


Back to top