Målekriterier

Om overvåking av badevannskvaliteten i Askøy kommune

Etter folkehelseloven skal kommunen ha oversikt over de faktorer som kan påvirke befolkningens helse, blant annet hygieniske forhold.

Hos oss er det avdeling for Miljørettet helsevern som tar månedlig vannprøver ved utvalgte friluftsbad i perioden mai til august. Ved påvist dårlig kvalitet tas det oppfølgingsprøver i løpet av sommeren.

Vannprøvene analyseres for mikrobiologiske parametere ved Eurofins i Bergen. Det tas ikke prøver ved alle badeplasser, men det foretas et utvalg fra år til år. Områder med mulighet for forurensing fra kjente kloakkutslipp prioriteres.

Badevannskvaliteten i Askøy kommune er generelt god, men vil kunne variere over tid avhengig av endringer i strøm, værforhold og lokale utslipp.

Analyseresultatene blir vurdert i henhold til EUs badevannsdirektiv. EUs kvalitetsnormer vurderer friluftsbad etter kategoriene utmerket, god, tilstrekkelig, eller dårlig:

Ferskvann

 Mikrobiologiske parametere Utmerket  God  Tilstrekkelig  Dårlig 
 Intestinale enterokokker pr 100 ml vann  200 *  400 * 330 **  >330 ***
 E. coli pr 100 ml vann  500 * 1000 *  900 ** >900 *** 

 *: Basert på at 95 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi.

 **: Basert på at 90 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

***: Basert på at mer enn 10 % av prøvene er dårligere enn angitt verdi    

 

Salt- eller brakkvann

Mikrobiologiske parametere Utmerket God Tilstrekkelig Dårlig
 Intestinale enterokokker pr 100 ml vann  100 *  200 * 185 **  >185 ***
 E. coli pr 100 ml vann  250 * 500 *  500 ** >500 ***

*: Basert på at 95 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

**: Basert på at 90 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

***: Basert på at mer enn 10 % av prøvene er dårligere enn angitt verdi 

For mer informasjon om retningslinjer og normer for vurdering av vannkvalitet ved friluftsbad, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Om bakteriene

E.coli og intestinale enterokokker er typer av tarmbakterier som finnes hos mennesker og dyr. Påvisning av disse bakteriene indikerer dermed at vannet er forurenset med avføring. Disse bakteriene har overlevelsesevner som tilsvarer eller er bedre enn de mest sykdomsfremkallende bakteriene og brukes derfor som indikatorbakterier. Ved påvisning av disse bakteriene kan en ikke utelukke at det også finnes andre sykdomsfremkallende bakterier i vannet.

E.coli bakterier i badevannet indikerer tilførsel av fersk fekal forurensning (kloakk) da disse har kort overlevelsesevne i vann.

Intestinale enterokokker i badevannet indikerer eldre fekal forurensning da disse bakteriene har større overlevelsesevne i vann enn E. coli. Påvisning av intestinale enterokokker (uten E. coli) indikerer at virus fortsatt kan være tilstede.

Hvor ofte tar vi prøver?

Vannprøver innhentes månedlig i badesesongen (mai-august). Det vil bli innhentet omprøver fra friluftsbadene dersom enkeltprøver viser svært dårlig kvalitet.

Back to top