Formål

 • Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.
 • Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er.
 • Det er enkelt å måle radon, og dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive radonreduserende tiltak.
 • Vi har valgt å samarbeide med en leverandør for å forenkle arbeidet med kartlegging av radon i kommunen.
 • Askøy kommune anbefaler alle huseiere til å få målt radonforekomstene i sine bygg.

Hvordan?

 • Vi anbefaler alle til å ta radonmålinger i eget hus.
 • Du må selv bestille målepakke(r).
 • Målepakke fra Radonor inneholder alt som er nødvendig for å utføre en fullverdig måling og pakken består av 2 sporfilmer, veiledning, porto begge veier, analyse og målerapport.
 • En målepakke med 2 sporfilm detektorer vil koste kr. 390 inkludert. mva.
 • Huseierne står fritt til å velge en annen leverandør enn Radonor.

Bestillingsskjema hos Radonor for beboere i Askøy kommune


Hva skjer?

  • Når målingen din er analysert får du en målerapport tilbake.
  • Resultatene blir også tilgjengelig for Miljørettet helsevern i kommunen.
  • Dette hjelper kommunen til å få oversikt over radonforholdene på Askøy og danner grunnlag for en offentlig rapport om radonrisikoen i ulike deler av kommunen.
  • Miljørettet helsevern kan gi deg råd om hvilke tiltak du bør sette i verk om målingen viser høye verdier.

Kommunale bygg

  • I skoler, barnehager og utleieboliger som er omfattet av Strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene.
  • Når det gjelder andre bygninger anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.
  • Tiltaksgrense er 100 Bq/m3 og øvre grense 200 Bq/m3.

Mer om radon og radonmålinger

Radonrapport for Askøy 2009-2010

Du finner mer informasjon om radon på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.


Kontakt avdelingen

Miljørettet helsevern

Back to top