Hva gjør vi?

Avdeling Miljørettet helsevern har to fagområder-miljørettet helsevern og tilsyn med avløp.

Hovedoppgaver er å holde oversikt, rådgiving og medvirkning, kontroll og tilsynsoppgaver. Vi skal sikre et godt og helsemessig trygt miljø for innbyggerne og forebygge og begrense forurensning, blant annet fra avløpsanlegg.

Arbeidsoppgavene er tverrfaglige og omfatter saks- og klagebehandling, veiledning og informasjon til enkeltpersoner, virksomheter og befolkningen generelt.


Tilbud og tjenester

Folkehelse - omgivelseshygiene

Forurensningsloven - Tilsyn med avløp


Ledelse

Leder Bengt Åge Sørby Borge
Telefon: 56 15 82 67 

Mobil  970 51 883

e-post: Bengt.Age.Sorby.Borge@askoy.kommune.no


Gebyrsatser


Lenker


Ledige stillinger