Hva er miljørettet helsevern?

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det kan være fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern handler også om å fremme helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen gjennom Folkehelseloven kapittel 3.

Les mer om miljørettet helsevern på helsedirektoratets nettsider


Hva gjør vi?

• Tilsyn og godkjenning av barnehager og skoler og en rekke andre virksomhetstyper.
• Rådgivning og veiledning i tema der faktorer i miljøet kan påvirke helsa.
• Uttalelser i plan- og byggesaker.
• Behandling av klagesaker (støy, lukt, avfall, forurensning o.l.) etter Forskrift om miljørettet helsevern.

Arbeidsoppgavene er tverrfaglige og omfatter saks- og klagebehandling, veiledning og informasjon til enkeltpersoner, virksomheter og befolkningen generelt. Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig.


Tilbud og tjenester

Folkehelse - omgivelseshygiene


Ledelse

Leder - Bengt Åge Sørby Borge

Mobil:970 51 884

E-post::

 


Lenker


Ledige stillinger

Back to top