Krisesenteret for Bergen og omegn hjelper personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret er døgnåpent!

Kontakt oss på telefon 55 31 50 50

English: Please contact us by phone: 55 31 50 50. - We can arrange for an interpreter if you need one.

Les mer: Krisesenter for Bergen og omegn - hjelp til voldsutsatte

Hjemmesiden gir god informasjon om tilbudet voldsutsatte kvinner, barn og menn får ved Krisesenteret for Bergen og omegn.

Krisesenter Facebook side

Hva er krisesenteret?

Krisesenteret for Bergen og omegn er en organisasjon, som startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og barn i 1981. Gjennom årene har innholdet i arbeidet endret seg mye, og hovedmålsetting har vært å bistå voldsutsatte kvinner og barn og å bekjempe vold i nære relasjoner.

I 2010 kom lov om Krisesenter, «Krisesenterlova», som gir alle kommuner plikt til å ha et krisesentertilbud. Krisesenteret for Bergen og omegn skal gi dette tilbudet for Bergen kommune og22 omegnskommuner i fylket. I 2010 fikk Krisesenteret en egen leilighet for menn og barn som er utsatt for vold i nær relasjon. Botilbudene for kvinner og menn er adskilt fra hverandre I dag har Krisesenteret 25 fast ansatte med ulik fagutdanning og stor kunnskap om vold og traumer. Krisesenteret ønsker å gi kvinner og barn god bistand, og søker å samarbeide med andre instanser sammen med kvinnen og barnet, slik at hjelpen tilpasses den enkeltes behov.

Krisesenteret har startet samarbeid med Redd barna, der frivillige medhjelpere bistår barna på senteret i ulike aktiviteter og trivselstiltak. Alle ansatte og frivillige har taushetsplikt. Der barn utsettes for omsorgssvikt, har Krisesenteret opplysnings- og meldeplikt til barneverntjenesten. Krisesenteret for Bergen og omegn ligger sentralt i Bergen, og er Krisesentertilbud for Bergen kommune og 22 av omegnskommunene i fylket.

Back to top