Hva gjør vi?

Avdeling midtre tilbyr hjemmesykepleietjenester på Askøys vestre og midtre del, i området fra Kleppestø Sykehjem, Øvre Kleppe, Grensedalen til Strusshamnsvannet, Juvik, Haugland, Ravnanger, Tveit, Hanøy, Davanger og Breivik til Åsebøkrysset.

Vi jobber under visjonen "Vi gjør det mulig", og vil med den som utgangspunkt gi våre brukere de beste forutsetninger for å kunne bo lengst mulig hjemme. Vi er opptatt av at de som trenger oss mest skal ha best tilgang på våre tjenester, og vi jobber derfor målbevisst med tilrettelegging for størst mulig grad av egenomsorg, der trygghet og trivsel står i fokus. Dette gjelder for både brukerne så vel som ansatte.

Vi holder til i 1. etasje ved Ravnanger Sykehjem.

Kontakt oss:

  • Internett: helsenorge.no - her kan du sende meldinger direkte til oss. Meldinger blir lest og besvart så snart som mulig.
  • Telefon 56 15 57 00 (telefontid hverdager kl. 09.00-10.00 og kl. 13.00-14.00)

Til deg som er mottaker av tjenesten

Tidspunkt for planlagte besøk er veiledende. Det hender at vi blir forsinket. Blir forsinkelsen stor tar vi kontakt med deg.


Leder

Hege Gustafsson - Mobil 457 05 115 - e-post


Behov for tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter, leie av omsorgsbolig og liknende må det sendes eget søknadsskjema.


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 14:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

Leder:

Torunn S. Søgaard - mobil 970 51 710

Ansvarsområder: Institusjon og hjemmetjenester

Ingrid Brandsdal - mobil 477 89 037

Jenny Cecilie Vandemir - mobil 970 51 833

Ansvarsområder: Tjenester til barn og utviklingshemmede

Caroline Hetlevik - mobil 457 27 136
Grethe Nygaard - mobil952 90 364
Hilde Gustafsson - mobil905 38 765

Vurderingsteam

Linda Næss - mobil 408 06 189

Stine Vindenes - mobil 458 76 659

Ansvarsområde: Trygghetsalarm og velferdsteknologi

Servicetjenesten - Telefon:56 15 86 88- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
E-post: 


Relaterte artikler

Back to top