Her er informasjon om hvordan du søker helse- og omsorgstjenester i Askøy kommune.

Hva må du gjøre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester i kommunen vår, skal du beskrive hvordan situasjonen din er og hva som er viktig for deg. Sammen med deg kan vi finne ut hvilke tjenester som passer best.

Du kan søke med elektronisk søknadsskjema eller et papirskjema. Legeattest må legges ved søknaden eller ettersendes, den kan også leveres personlig.

Søknad

I søknaden beskriver du hvorfor du mener at du trenger helse- og omsorgstjenester. Elektronisk søknadsskjema finner du ved å trykke på linken under. Du kan sende inn vedlegg sammen med søknaden.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Se punktet om fullmakt nedenfor. 

Du har også mulighet til å sende søknaden inn på papirskjema

Søknad og/eller fullmaktskjema i papirform sendes til Askøy kommune, Helse- og omsorgstjenester, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

Fullmakt

Hvis noen skal hjelpe deg med å søke om tjenester må du samtykke til det gjennom å fylle ut et fullmaktsskjema. Fullmaktsskjemaet kan sendes inn elektronisk eller i papirform. Skjema i papirform kan leveres, sendes som post eller som vedlegg til søknaden. Da kan du fylle det ut for hånd og så ta bilde av skjemaet, eller scanne det og sende inn sammen med søknaden.

 

Søknadsprosessen

Når du har sendt inn en søknad tar vi kontakt med deg for videre oppfølging av søknaden. 

NB! Den pågående situasjonen med korona-smitte påvirker kommunens tilbud og hvilke tjenester som kan startes opp. Du må påregne noe lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Bo hjemme

Askøy kommune har som mål at innbyggerne skal bo og mestre hverdagen i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag.

Vi vil gjerne vite hva som er viktig for deg i dagliglivet ditt, og vi har mange tiltak som vi kan vurdere, slik at du mestrer hverdagen bedre. Det kan være hverdagsrehabilitering der du trener for å nå dine mål, eller det å mestre vanlige gjøremål i hverdagen; som å kle på deg, lage mat og lignende. Vi har mange virkemidler som kan gjøre hverdagen enklere. Alle som er ansatt i tjenestene våre jobber for at du skal få fortsette å gjøre de aktivitetene du mestrer. Dette er fordi det er bra for helsen din å fortsette å gjøre det du klarer selv.

Alt skal være prøvd og vurdert i hjemmet før vi kan vurdere en plass i heldøgnsomsorgen.

Institusjonsopphold sommeren 2020

På grunn av redusert drift ved Kleppestø sykehjem i sommerperioden, 1.juni til 1.september, må søknader om opphold sendes innen 31.mars. Behovet for opphold vil bli vurdert og prioritert etter gjeldende kriterier, og fordeling vil skje i løpet av mai måned. 

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser kan du ta kontakt med helse- og omsorgstjenestene på