Hva er det tale om?

Vi tilbringer mye tid i ulike innemiljøer, og det er derfor viktig at inneklimaet er godt i alle typer bygg vi oppholder oss i. Det er særlig viktig å fokusere på og forbedre inneklimaforhold i barns miljø, for eksempel i barnehager og skoler.

Viktige faktorer som bestemmer kvaliteten på inneluften er blant annet kjemikalier, støv, innendørs aktiviteter, temperatur, fuktighet, renhold og ventilasjon.


Hva kan det føre til?

Inneklimaproblemer kan gi diffuse plager som hodepine, trøtthet og ubehag, rennende eller tett nese, i tillegg til tørre øyne og hals. Plagene er hyppig forekommende i befolkningen av andre årsaker, og dette gjør det vanskelig å vise at plagene virkelig skyldes inneklimaforhold.

Du kan finne informasjon om inneklima på Folkehelseinstituttet sine sider. Her finner du praktiske råd for å få et godt inneklima og normer for faktorer som påvirker inneklimaet.

Miljørett helsevern kan føre tilsyn med helsemessige forhold ved utleieboliger.


Fukt, råteskader og muggsopp

Fuktskader og muggsoppvekst i innemiljøet kan gi helseplager som luftveisinfeksjoner, allergiske reaksjoner og utløsing av astma. Folkehelseinstituttet anbefaler at synlig mugg og mugglukt ikke skal forekomme. Det samme gjelder for fukt og råteskader.

Fuktskader kan skyldes bygningstekniske årsaker som lekkasjer og kondensproblemer, og det kan være bruksmessige årsaker som skaper høy luftfuktighet i innemiljøet.

Tørking av tøy innendørs, hyppig og langvarig dusjing og en del matlaging tilfører innemiljøet fukt. Du kan redusere og forebygge høy fuktighet i innemiljøet ved å sørge for god ventilasjon, utlufting med vinduer og tilstrekkelig tilførsel av varme.

Ved fuktskader og muggsoppvekst anbefaler vi at man raskt finner og utbedrer skaden, fremfor å investere i dyre inneklimamålinger.

Les mer om fukt og fuktskader på Folkehelseinstituttets sider.

Back to top