Formål

Strukturen fra Kunst- og uttrykksterapigruppene anvendes også i diss gruppene.

Hensikten med gruppen er at den enkelte deltager øver på å opprettholde strukturen som er blitt innarbeidet i Kunst- og uttrykksterapien. Dette for å oppleve seg inkludert og med i et fellesskap.

Deltakerne arbeider skapende og inspirerer hverandre. 

Innhold i aktivitetsgruppene avhenger av etterspørsel. Vi har tidligere hatt fotogruppe, sy- og design gruppe, fri malegruppe, fotball, turgruppe, osv.


Målgruppe

For mennesker som tidligere har deltatt i Kunst- og uttrykksterapigrupper i vårt regi, og som er klar for og ta et steg videre i sin oppfølging.


Gjennomføring

  • Gruppen er brukerstyrt og ledelsen av gruppen går på omgang mellom deltagerne.
  • Gruppene går over et semester. Våre semestre varer fra begynnelsen av september til medio desember og fra slutten av januar til medio juni.
  • Deltagerne har mulighet for å delta flere semestre, hvis det i dialog med deltagerne vurderes at deltageren har terapeutisk utbytte, stabilt oppmøte og klarer å følge gruppens rammer og struktur.
  • Plass til maks 10 deltagere.
  • Gruppen veiledes av to terapeuter: Mette Gade Glesner Andreassen, Kunst- og Uttrykksterapeut og Anette Paulsen, psykiatrisk sykepleier.
  • Gruppen arrangerer egne maleriutstillinger på offentlig sted.
  • Gruppene foregår i vårt atelier i Kleppeveien 23

Krav til søker

For å få plass i en av gruppene, må deltagerne være bosatt på Askøy og være søkt inn til Rus- og psykisk helsetjeneste for oppfølgning.


Hva koster det?

Semesteravgift kr. 1000,- Semesteravgift dekker maling og bruk av utstyr. Deltagerne har med lerret selv.


Kontakt

Mette Gade Glesner Andreassen. Tlf. 97 05 18 10

Anette Paulsen. Tlf. 95 29 03 42


Ansvarlig tjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste


Back to top