1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
  2. Når søknaden er mottatt, blir den tildelt en saksbehandler.
  3. Saksbehandler kontakter deg. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
  4. Dersom du ikke har vedlagt nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere, vil saksbehandler innhente dette.
  5. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Back to top