• Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak
  • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
  • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
  • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
  • Klage skal leveres skriftlig til:
    Askøy kommune, Helse og omsorg
    Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Back to top