Formål

For å sikre befolkningen mot faktorer i inne- og utemiljøet som kan virke negativt inn på helsen, har en del virksomheter meldeplikt til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer.

Dette gjelder blant annet asylmottak, hospits, campingplasser og forsamlingslokaler.

Dersom det er tvil om oppstart eller endring i virksomheten skal meldes, ta kontakt med miljørettet helsevern.

Meldeplikten er hjemlet i § 10 i Folkehelseloven og § 14 i Forskrift om miljørettet helsevern.


Ansvarlig avdeling

Back to top