Hjelpeartikler helse og omsorg

TryggEst bidrar til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Informasjon om tilbud for voldsutsatte kvinner, barn og menn

Hvordan melde fra til barnevernet | Hvem kan melde? | Krav til melder

Informasjon | Regelverk

Her er liste over kontakttelefoner og nettsteder når det gjelder bekymringsmeldinger eller annet som har med barn og ungdom å gjøre.

Oversikt over krav og informasjon om individuell plan | Hvordan komme i gang?

Hvordan måle radon i eget hjem?

Egenandeler og andre kostnader

annkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune | Måles fra juni til august

Alarm som kan tilkalle hjelp døgnet rundt | Krav til søker | Kostnader

Her er det som er tilgjengelig av velferdsteknologi for deg som bor i Askøy kommune.

Privat vannforsyning

Tilsyn med avløpsanlegg etter forurensningsforskriften

Nye, eller vesentlig endrede utslipp skal omsøkes

Hvordan skal jeg fylle ut søknadsskjemaet?

Hvordan varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader/hendelser oppstått under omsorg av den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

Retningslinjer og søknadsskjema

Frist 5. mai og 1. november

Tilrettelagt tilsyn og omsorg før og etter skoletid.

Oversikt over fysikalske institutt på Askøy | Kontaktopplysninger

Korttidsopphold | Rehabiliteringsopphold | Avlastningsopphold | Langtidsopphold

Back to top