Hva?

Legionella er en bakterie som er vanlig i naturen og som finnes i vann og fuktige omgivelser.

I tekniske installasjoner som inneholder vann, kan disse bakteriene formere seg til et høyt antall dersom forholdene er gunstige.

Bakterien spres via små vanndråper (aerosoler) som dannes i forbindelse med f.eks. dusjing og bruk av boblebad. Dersom man puster inn aerosoler som inneholder Legionella, kan man få legionellose.


Regelverk

I Forskrift om miljørettet helsevern kap. 3a, er det krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol. Det stilles nærmere krav til forsvarlig drift og regelmessig ettersyn av innretninger som kan spre legionella. Slike innretninger er blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befruktnings-anlegg og innendørs fontener.

I Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v., stilles det nærmere krav til forebygging av Legionella i dusjanlegg som er tilknyttet badeanlegg, og boblebad som er tilgjengelige for allmennheten.

Veiledning i forebygging av Legionellasmitte kan lastes ned her.


Meldeplikt

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer, eller dersom det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig feil ved anlegget som kan medføre spredning av legionellasmitte. Det skal også fremlegges en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Ta kontakt med miljørettet helsevern for mer informasjon om melding av virksomhet med kjøletårn og luftskrubbere.


Tilsyn

Kommuneoverlegen har delegert myndighet til å føre tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern og Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

 


Ansvarlig avdeling

Back to top