Egenandel på kommunal fysioterapibehandling

Størrelsen på egenandelen avhenger av behandling og varighet. Takstene følger takstplakaten som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet. Dette innebærer at det er samme egenandel hos alle kommunale fysioterapeuter. Mottakere av kommunal fysioterapi vil få faktura tilsendt etter at behandling er utført.
Personer som går til helprivat fysioterapi eller fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, betaler allerede full pris eller egenandel og berøres ikke av dette.

Automatisk frikort

Behandling hos fysioterapeut hører innunder ordningen med frikort. Fra 2021 har man gått vekk fra to typer frikort og slått dem sammen til et. Du får automatisk tilsendt frikort i posten etter at egenandelstaket er nådd, uten at du trenger å foreta deg noe. Frikortet gis når du har utgifter til helsetjenester som er høyere enn 2460  kroner (2021).
For mer informasjon se www.helfo.no og www.helsenorge.no. Helse Norge har informasjonstelefonnummer for helse 800 43573. 


Les mer om egenandeler på:
https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut

Back to top