Hva er konsultasjonsteamet? 

Konsultasjonsteamet er en tverrfaglig gruppe som gir råd og veiledning i saker hvor en er bekymret for om barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep. 

Alle saker drøftes anonymt.

Teamet kan også gi råd om hvordan du kan snakke med barnet om dette og når du må melde din bekymring til barneverntjenesten eller andre offentlige instanser.

Dette er et lavterskel tilbud, hvor det ikke er nødvendig at det foreligger en bekymringsmelding for å drøfte saken. Det er heller ikke nødvendig med samtykke fra foresatte siden saken drøftes anonymt. 

Veiledningen foregår ved at du som rådsøker legger frem din bekymring og hva du øsnker råd om. Fagpersonene reflekterer og formulerer konkrete råd for videre arbeid. 

Teamet holder til i Speilsalen på Kleppestø senter. Veiledningen kan også foregå via digital plattform.


Samarbeid på tvers

Konsultasjonsteamet består av representant fra:

  • Barneverntjenesten (Leder og koordinerer konsultasjonsteamet)
  • Barnehage
  • Skole
  • Flyktningtjenesten
  • Familiehelsetjenesten
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
  • Origo

Hvem kan ta kontakt?

Alle personer som gjennom sitt arbeid er i kontakt med barn og unge kan kontakte oss. Det samme gjelder privatpersoner som er bekymret for at et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Alle saker drøftes anonymt.


Kontakt 

Faggruppen møtes en gang i måneden. Datoer for møtene sendes på mail til alle barnehager og skoler hvert halvår. Ønsker du å drøfte en sak kan du kontakte oss på telefon eller e-post for å avtale tid. 

Ring Barneverntjenestens vakttelefon på Askøy, telefon 979 98 300. Telefonen betjenes alle hverdager kl 08-20. 

e-post . Skriv gjerne konsultasjonsteamet i emnefeltet.

OBS: E-post kan lett komme på avveie. Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger på epost.

 

Back to top