Formål 

Konsultasjonsteamet er en tverrfaglig gruppe som gir råd og veiledning i saker hvor man er bekymret for om et barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep. 

Konsultasjonsteamet vet hvilke instanser som har ansvar for slike saker og hvem som eventuelt kan bistå deg videre. Teamet kan også gi råd om hvordan du kan snakke med barnet om dette og når du må melde din bekymring til barneverntjenesten.

Dette er et lavterskel tilbud, hvor det ikke er nødvendig at det finnes en  bekymringsmelding for å drøfte saken. Hvis konsultasjonsteamet ikke er riktig sted å ta opp din bekymring vil vi veilede deg videre til riktig instans. 


Sammensetning

Konsultasjonsteamet består av representant fra:

  • Barneverntjenesten (Leder og koordinerer konsultasjonsteamet)
  • Barnehage
  • Skole
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
  • Familiehelsetjenesten
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
  • Psykologtjenesten

Hvem kan ta kontakt?

Alle personer som gjennom sitt arbeid er i kontakt med barn og unge kan kontakte oss. Det samme gjelder privatpersoner som er bekymret for at et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Alle saker drøftes anonymt.


Kontakt 

Ønsker du å drøfte en sak kan du kontakte oss på telefon eller e-post for å avtale tid. 

Ring kommunens sentralbord, telefon 56 15 80 00 og spør etter barneverntjenestens representant i konsultasjonsteamet mot vold og overgrep.

e-post . Skriv gjerne konsultasjonsteamet i emnefeltet.

OBS: E-post kan lett komme på avveie, så pass på hvordan du formulerer deg og at du ikke sender sensitiv informasjon eller personopplysninger elektronisk!

 

Back to top