Formål

Rus- og psykisk helsetjeneste på Askøy har i samarbeid med Sprek og Blid et gruppetilbud der balanse i hverdagen står på agendaen. En helhetlig tilnærming der livsmestring, livsstil og god helse både fysisk og mentalt står i fokus.

Gruppens formål er å øke kunnskap og forståelse av viktigheten av egenomsorg, både gjennom teori og erfaringslæring. Dette gjennom:

 • å komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet som kan føre til helsegevinst både fysisk og psykisk.
 • psykoedukasjon i livsmestring gjennom ulike tema og øvelser.
 • terapeutassistert eksponering til pasienter der angst eller kroppslig aktivering er en utfordring.

Innhold

Gruppetilbudet består av

 • trening på treningssenter
 • kondisjonstrening med spinning og styrketrening i sal
 • foredragsserie med fokus på livsmestring og egenomsorg

Gruppesamlingene går ukentlig over 10 ganger à 3 timer og foregår på treningssenteret Sprek og Blid i Strusshamn.

Aktuelle tema er;

 • fysisk aktivitet – psykisk helse
 • kosthold
 • stress og stressmestring
 • motivasjon
 • selvfølelse
 • egenomsorg
 • mindfulness
 • avspenning, pust, følelser, søvn
 • grubling og bekymring
 • endring av levevaner
 • relasjoner og nettverk.

Kurset er utviklet av psykologspesialist Veslemøy Vold og miljøterapeut Camilla T. Søraa ved Øyane DPS, og tilpassa til førstelinjetjenesten av kommunepsykolog Lisa Marie Ovesen og psykisk helsearbeider Camilla T. Søraa


Målgruppe

Personer som ønsker endring i egen hverdag og hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet og -, eller har behov for sosial eksponering.

Å komme i aktivitet og forholde seg til regelmessige avtaler kan også være det første steget i prosessen med tilbakeføring til arbeidslivet.


Kontakt avdelingen

Camilla Tjugum Søraa, tlf. 970 51 719

Lisa Marie Ovesen, tlf. 409 06 142

Back to top