Hva gjør vi?

Målsetting med psykisk helsearbeid er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet samt styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med rus og/eller psykiske helseutfordringer. For å oppnå dette, er vår fremste tanke og handling i alt vi gjør at brukeren er den viktigste aktør eget liv. 

Vi er opptatt av frisklivstenkning og folkehelse, og har en faglig tilnærming i vårt arbeid bygget på Recovery tenkning og Kognitiv terapi. 

Alle mennesker har ressurser på tross av at de selv ikke ser dette akkurat nå. Vår jobb er sammen med brukerne å finne en retning på livet som kan gi bedre livskvalitet. Erfaringen vi har gjort så langt er at det å være i aktivitet, få impulser, samt å være en del av et fellesskap er med på å skape endringer i livet til mange.

Ved at brukeren er hovedaktøren i egen tilfriskningsprosess, påvirkes våre tjenester av brukernes behov.

Pakkeforløp:

Fra 1. januar 2019 innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette skal gi deg som bruker eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. 

Lenke til vårt tilbud innen Psykisk helse

 


Målgruppe

Vår målgruppe er innbyggere i Askøy kommune fra 18 år og oppover som har behov for oppfølgning på grunn av psykiske helseplager og/eller som har en rusutfordring.


Om vår tjeneste

Alt vi foretar oss har fokus på å gi våre pasienter best og mest mulig helhetlig oppfølgning med fokus på frisklivstenkning og den enkeltes ressurser og muligheter.

Avdelingen består av to team

  • FACT - ("Fleksibel Assertive Community Treatment")  
  • HEVD -("hva er viktig for deg?")  

Inntak til Rus- og psykisk helsetjeneste

Hvem jobber i Rus- og psykisk helsetjeneste

Dette er faggruppene som jobber hos oss:

  • Sykepleiere
  • Sosionomer
  • Vernepleiere
  • Ergoterapeuter
  • Kunst- og uttrykksterapeut
  • Erfaringsmedarbeidere

I vår avdeling har de fleste ansatte videreutdanning innen psykisk helse, rus eller palliasjon. Vi anser det som en styrke at vi som ansatte har en tverrfaglig utdannelsesbakgrunn. Dette for å kunne følge opp våre pasienter på best mulig måte.

I teamene er det ansatt to erfaringsmedarbeidere som deler en 100% stilling. En erfaringsmedarbeider er en ansatt som har erfaring med egen eller pårørendes psykiske sykdom/rusmiddelproblemer og med tjenesteapparatet. Tilsetting av erfaringsmedarbeidere er én av flere måter å styrke brukerperspektivet og brukermedvirkning i tjenestene. 

Lokalisering

FACT ("Fleksibel Assertive Community Treatment") har sin hovedbase på Juvik vis a vis Rema1000, mens HEVD ("Hva er viktig for deg?") holder hus i Nygjerdet 4 og 8 som ligger bak Helsetunet.


Ledelse

Leder - Ine Sture

Telefon:56 15 83 30
Mobil: 970 51 862
E-post: 


Dokumenter


Ledige stillinger

Back to top