Formål

Målet med selvfølelseskurs er å hjelpe deltakerne til å få noen verktøy til å jobbe med å øke selvfølelsen sin.


Innhold

  • Kurset går over 8 uker med samling en gang i uka.
  • Hver samling har fokus på et tema knytta til det overordna temaet selvfølelse.
  • Tema en gjennomgår på kurset er sårbarhet, sosiale nettverk, grubling og bekymringer, perfeksjonisme og selvhevdelse.
  • I løpet av hver samling går en gjennom teori knytta til temaet, og deltakerne jobber også med oppgaver, enten alene eller to og to. Det er stort fokus på dialog og felles drøftinger.
  • Deltakerne får også hjemmeoppgaver mellom hver samling.
  • I starten av hver samling går en gjennom hjemmeoppgavene og deltakerne får mulighet til å dele erfaringer de har gjort seg siden sist.
  •  Hver deltaker får ved kursstart et arbeidshefte som inneholder tekster knytta til hvert tema samt oppgaver de skal løse på egen hånd.
  • Arbeidsheftet blir brukt både på samlingene og mellom samlingene, og det er tenkt at heftet kan fungere som et slags «oppslagsverk» som deltakerne kan slå opp i ved behov også når de er ferdige på kurset.

Kurset er utvikla av psykolog Sara Carlsen ved Kronstad DPS, og tilpassa til førstelinjetjenesten av kommunepsykologene Ingrid Orre og Lisa Marie Ovesen.


Målgruppe

Personer med lav selvfølelse


Hva koster det?

Tjenesten er gratis


Søknadsbehandling

 


Kontakt avdelingen

Rus- og psykisk helsetjeneste og Psykologtjenesten

Lisa Marie Ovesen, tlf. nr.: 409 06 142

Ingrid Orre, tlf. nr.: 409 14 672

  • Lenke til siden til ansvarlig avdeling

Back to top