Formål

 • Trygghetsalarm er en alarm som eldre, funksjonshemmede og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet.
 • Trygghetsalarmene er knyttet til en vaktsentral som videreformidler kontakt med hjemmesykepleien. Det er hjemmesykepleien som rykker ut dersom det er nødvendig.
 • Søke helse- og omsorgstjenester

Hva får du?

 • Du får en alarmknapp som festes på håndleddet eller henger rundt halsen.
 • Når du trykker på alarmknappen, vil helsepersonell i en alarmsentral umiddelbart ta kontakt med deg og vurdere hvilken hjelp du trenger. 
 • Hjemmesykepleien kommer hjem til deg når alarmsentralen har vurdert at det er nødvendig. De kommer så snart som mulig, og ventetiden avhenger av hvor langt unna nærmeste personell befinner seg. 
 • Trygghetsalarmen er koblet til røykvarsler. Hvis røykvarsleren utløses vil alarmsentralen varsle brannvesenet ved behov.
 • Hvis alarmen utløses som følge av en alvorlig situasjon vil alarmsentralen kontakte nødtjenesten 113.

Krav til søker

 • Trygghetsalarm innvilges til personer med økt fare for å falle, eller som ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker.

Hva koster det?

Trygghetsalarm er en tjeneste du må betale for. Du vil motta faktura hver måned. Prisene justeres hvert år.


Søknadsfrist

 • Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandlere for omsorgstjenester


Søknadsbehandling

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Når søknaden er mottatt, blir den tildelt en saksbehandler.
 3. Saksbehandler kontakter deg. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 4. Dersom du ikke har vedlagt nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere, vil saksbehandler innhente dette.
 5. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorg
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Annet

 • Responssentertjenester leveres av Doro Care.

Kontakt

Back to top