stetoskop lite

Vi jobber for at alle tjenestemottakere og innbyggere skal oppleve trygghet og gode tjenester også i en vanskelig situasjon som vi opplever nå.

Korona-situasjonen påvirker helse- og omsorgstjenestene på ulike måter. For å sikre at vi har nødvendige helsepersonell tilgjengelig fremover må vi redusere omfanget av tjenestene vi utøver til et minimum. Vi prioriterer nødvendig helsehjelp som mat, medisiner og nødvendig stell. Andre tjenester kan bli redusert eller midlertidig stoppet. 

Du som er tjenestemottaker får nærmere informasjon om hvordan dette vil påvirke ditt tjenestetilbud.

Vi ønsker samtidig å takke alle dere som er pårørende til våre tjenestemottakere. Dere gjør en viktig innsats og vi setter stor pris på samarbeidet!

 

Back to top