Et korttidstilbud for mennesker med kreftsykdom og annen sykdom som har behov for lindrende behandling.


Hva får du?

 • Målsettingen er å bidra til best mulig livskvalitet ved å lindre symptomer og plager.
 • Vårt tilbud skal bidra til at du kan bo hjemme eller få behandling så nær hjemmet som mulig.
 • Vårt tilbud skal kunne hindre og/ eller forkorte innleggelse i sykehus.

Behandlingstilbudet ved lindrende enhet utarbeides av et faglig team bestående av:

 • Lege
 • Sykepleiere, spesialsykepleiere og hjelpepleiere
 • Fysioterapeut og ergoterapeut
 • Psykolog
 • Diakon

Vi samarbeider med spesialister fra Palliativt team på Haukeland universitetssykehus og din fastlege. Behandlingen som tilbys ligger på et nivå mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.


Slik får du plass:

Det er fastlege, sykehjemslege eller lege i sykehus som kan henvise deg til lindrende enhet.


Hos oss

 • Er det felles måltider, men også mulighet for mat servert på rommet
 • Kan dine pårørende være tilstede så mye du ønsker
 • Er det to egne rom for pårørende med mulighet for overnatting
 • Er det gode og kostnadsfrie parkeringsmuligheter

Back to top