Vi tilbyr deltakelse i kunst- og uttrykksterapigrupper (KUT). Her deltar mennesker som i samspill med terapeuter og andre deltakere ønsker å forbedre sin livskvalitet. 

Formål (Hva får du?)

Avhengig av etterspørsel så tilbys ulike grupper KUT hvert semester:

 • Maleterapigruppe
 • Kreativ uttrykksterapigruppe

Gruppene har maks 8 deltakere hver. Sesjonene går ukentlig og varer ca 3 timer hver gang. Strukturen i gruppen er den samme hver uke:

 • innledning med praktisk info,
 • oppvarming på ulike måter - gjerne litt fysisk for å få kropp og tanker i bevegelse
 • handlingsfase hvor deltakerne arbeider med ulike kreative uttrykk,
 • landing og oppsummering.  

Søknadsfrist

KUT-gruppene lukkes like etter semesterstart i hhv januar og august. Opptak til gruppene gjøres helt fram til oppstartdato.


Krav til søker

 • Søker må være bosatt i Askøy kommune.
 • Søker må være over 18 år. 
 • Søker må være motivert for endring

Ut over dette er der ingen formelle krav til søker. Det forventes imidlertid at deltakerne møter presis og har et stabilt, ukentlig oppmøte. Søker må også være motivert for å gjøre endringer i eget liv for at behandlingen skal virke.


Hva koster det?

KUT-gruppene har egenandel som faktureres i løpet av semesteret.


Søknadsbehandling

Etter at vi har mottatt henvisning og denne er behandlet av vårt inntaksteam, vil gruppeterapeutene kontakte søkeren for en kartleggingssamtale. Under samtalen blir søkers motivasjon for deltakelse i KUT-grupper avklart. Søker får så skriftlig beskjed med kopi til henvisende instans om hvilken terapiform som blir tilbudt.


Klage

Klage på vedtak om helse og omsorgstjenester

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Back to top