Hva gjør vi?

  • Avdelingen har ansvar for en helhetlig helse- og omsorgstjeneste for kommunens innbyggere. Ved å se tjenestene i sammenheng, i forlengelse av hverandre og ved å samhandle på tvers av fagområdene vil vi bidra til gode, hensiktsmessige og fremtidsrettede pasientforløp.
  • Askøy kommunes innbyggere skal sikres god livskvalitet ved å kunne bo hjemme så lenge som mulig, og få rett tjenestetilbud til rett tid.
  • Vi legger stor vekt på brukermedvirkning med åpen og tett dialog med brukerne og deres pårørende for å kunne yte gode tjenester til innbyggerne.
  • Søke helse- og omsorgstjenester

Avdelinger og kontakt


Ledelse

Helse- og omsorgsjef: Anne Kjersti Drange

Telefon: 56 15 82 51 

Mobil 970 51 727 

e-post:

Rapporter, dokumenter og tjenester

Hva koster tjenestene?

Lenker

Back to top