Hva gjør vi?

Ved søknad om helse- og omsorgstjeneste tildeles du en saksbehandler.

Saksebehandlingen tilrettelegger for at den enkelte på best mulig måte skal kunne ivareta sin egen omsorg. Vi er opptatt av å tildele tjenester på riktig nivå.


Tilbud og tjenester


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 14:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

Leder:

Torunn S. Søgaard - Mobil: 970 51 710

Ansvarsområder: Institusjon og hjemmetjenester

Nikolai Haugland - Telefon 56 15 82 54 - mobil 477 89 037

Ansvarsområder: Tjenester til barn og utviklingshemmede

Caroline Hetlevik - Telefon 457 27 136
Grethe Nygaard - Telefon 56 15 84 12- Mobil:952 90 364
Hilde Gustafsson - Telefon 56 15 82 52- Mobil:905 38 765

Ansvarsområde: Trygghetsalarm og velferdsteknologi

Servicetjenesten - Mobil:409 14 023- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
E-post: 


Gebyrsatser


Ledige stillinger

Back to top