Hva gjør vi?

Ved søknad om helse- og omsorgstjeneste tildeles du en saksbehandler.

Saksebehandlingen tilrettelegger for at den enkelte på best mulig måte skal kunne ivareta sin egen omsorg. Vi er opptatt av å tildele tjenester på riktig nivå.


Tilbud og tjenester


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 15:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

  • Ansvarsområde: trygghetsalarm og velferdsteknologi

    Servicetjenesten - Mobil:409 14 023- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
    E-post: 

Gebyrsatser


Ledige stillinger

Back to top