Hva gjør vi?

Ved søknad om helse- og omsorgstjeneste tildeles du en saksbehandler.

Saksebehandlingen tilrettelegger for at den enkelte på best mulig måte skal kunne ivareta sin egen omsorg. Vi er opptatt av å tildele tjenester på riktig nivå.


Tilbud og tjenester


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 15:00

E-post: forvaltning@askoy.kommune.no (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)


Gebyrsatser


Ledige stillinger