Hva gjør vi?

Ved søknad om helse- og omsorgstjeneste tildeles du en saksbehandler.

Saksebehandlingen tilrettelegger for at den enkelte på best mulig måte skal kunne ivareta sin egen omsorg. Vi er opptatt av å tildele tjenester på riktig nivå.


Tilbud og tjenester


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 14:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

Leder:

Torunn S. Søgaard - mobil 970 51 710

Ansvarsområder: Institusjon og hjemmetjenester

Ingrid Brandsdal - mobil 477 89 037

Jenny Cecilie Vandemir - mobil 970 51 833

Ansvarsområder: Tjenester til barn og utviklingshemmede

Caroline Hetlevik - mobil 457 27 136
Grethe Nygaard - mobil952 90 364
Hilde Gustafsson - mobil905 38 765

Vurderingsteam

Linda Næss - mobil 408 06 189

Stine Vindenes - mobil 458 76 659

Ansvarsområde: Trygghetsalarm og velferdsteknologi

Servicetjenesten - Telefon:56 15 86 88- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
E-post: 


Gebyrsatser


Ledige stillinger

Back to top