Helse- og omsorgstjenester

Noen tjenester prises etter tjenestemottakers økonomiske evner. Abonnementspris fungerer som makspris. Bruker betaler timepris opp til, men ikke over tilhørende abonnementspris avhengig av inntekt. Ingen av gebyrene i tabellen nedenfor er MVA-pliktige. 


Satser etter inntektsnivå

Egenandel for forbruksmateriell i forbindelse med praktisk bistand er inkludert i abonnementet. 1 G = 101 351 kr (01.05.2020). Abonnementsprisen fungerer også som makspris per måned.

 

Inntektsnivå

Abonnement

Timepris

Merknad

Opptil 2 G kr 210.00 kr 85.00 Fastsettes av staten.
2 – 3 G kr 880.00 kr 364.00  
3 – 4 G kr 2,075.00 kr 364.00  
4 – 5 G kr 2,971.00 kr 364.00  
Over 5 G kr 3,721.00 kr 364.00  

Egenbetaling og andre satser

 

Tjeneste / tilbudOmfangPrisMerknad
Egenbetaling for korttidsopphold / rehabilitering pr. døgn kr 175.00 Fastsettes av staten.
Trygghetsavdeling for brukere pr. døgn kr 255.00  
Egenbetaling for dagavdeling pr. døgn kr 95.00 Fastsettes av staten.
Egenbetaling transport til dagavdeling pr. døgn kr 30.00 Makspris 350 kr pr. mnd.
Aktivitetsgruppe Soltunet pr. gang kr 65.00 Makspris 260 kr pr. mnd.

For mer informasjon om egenandeler i institusjon


Trygghetsalarm

 

Tjeneste / tilbudOmfangPrisMerknad
Trygghetsalarm pr. år kr 3,697.00 Inkludert 25 % mva. for utstyr.
Mobil trygghetsalarm (GPS) pr. år kr 2,150.00  
Alarmknapp for ektefelle pr. stk. kr 87.00 Inkluderer 25 % mva.
Responstjeneste for ektefelle pr. år kr 1,014.00  

Ferdigmat

Kommunestyret forutsetter at distribusjonen av ferdigmat til hjemmeboende og dagsenteropphold til enhver tid skal være innenfor selvfinansierende.

 

Tjeneste / tilbudOmfangPris
Middag pr. porsjon kr 87.00
Lunsj pr. dag kr 35.00

 


Egenandeler for kommunal fysioterapi

Askøy kommune følger takster etter Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. og denne endres årlig 1. juli.

Generelle satser

Tjeneste / tilbud

Pris

Merknad

Undersøkelse

kr 185.00

For undersøkelse inntil 30 min. (også hos manuellterapeut og andre spesialister).

Veiledet trening, minst 30 min.

kr 27,00

Kan ikke brukes sammen med noen andre takster.

Ikke møtt-gebyr

kr 309,00

 

Individuell behandling

Fysioterapaut 

Tidsbruk

Omfang

Ordinær

m/tillegg[1]

Manuell­terapeut

Inntil 20 min

 

kr 131,00

kr 131,00

kr 174,00

Tillegg utover 20 min

pr. påbegynt 10 min

kr 40,00

kr 42,00

kr 63,00

Tillegg for bruk av utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi

 

kr 13,00

-

-

 [1] Psykomotorisk.

 

Gruppebehandling

Tjeneste / tilbud

Pris

30 min

kr 59,00

60 min

kr 102,00

90 min

kr 147,00

Tillegg for behandling i basseng

kr 24,00

 


Kurdøgnpris sykehjem

Tjeneste / tilbud

Omfang

Pris

Egenbetaling sykehjem (maks)

pr. døgn

kr 2 721,00

 


Leiekostnad for nøkkelboks

Tjeneste / tilbud

Omfang

Pris

Engangsavgift

pr. stk.

kr 400,00

Back to top