Noen ganger er behovet for hjelp mer akutt og hastig. Her finner du kontaktinformasjon til de viktigste.
loading...

Alarm og kontakttelefoner
Alarm- og kontakttelefoner

Her er liste over kontakttelefoner og nettsteder når det gjelder bekymringsmeldinger eller annet som har med barn og ungdom å gjøre.

Les mer her...
Kommunalt kriseteam

Askøy sitt kommunale kriseteam skal bistå ved ekstraordinære hendelser, der det ordinære tilbudet ikke strekker til. Kommunen har en beredskapsvaktordning.

Legevaktsentralen er kontaktpunkt: telefon 116 117

Informasjon om kriserteamet er under utarbeidelse.

Legevakt

Askøy legevaktsentral 116117


Adresse: Helsetunet, Kleppevegen 17, 5300 Kleppestø

Legevakten skal ta seg av akutt sykdom, skade eller forverring av sykdom som gjør at nødvendig undersøkelse og behandling ikke kan vente.

Livskriser

Dersom du opplever en akutt krise, har Askøy kommune et kriseteam som hjelper deg.

Ta kontakt med Askøy Legevakt for å få hjelp.

Dersom du eller noen andre har vært utsatt for vold eller overgrep, er det her en oversikt over hvor man kan ta kontakt for forskjellige hendelser.
loading...
Bekymringsmelding til barnevernet
Bekymringsmelding til barnevernet

Hvordan melde fra til barnevernet | Hvem kan melde? | Krav til melder

Les mer her...
Konsultasjonsteam mot vold og overgrep
Konsultasjonsteam vold og overgrep

 

Hva er konsultasjonsteamet? 

Konsultasjonsteamet er en tverrfaglig gruppe som gir råd og veiledning i saker hvor en er bekymret for om barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep. 

Alle saker drøftes anonymt.

Teamet kan også gi råd om hvordan du kan snakke med barnet om dette og når du må melde din bekymring til barneverntjenesten eller andre offentlige instanser.

Dette er et lavterskel tilbud, hvor det ikke er nødvendig at det foreligger en bekymringsmelding for å drøfte saken. Det er heller ikke nødvendig med samtykke fra foresatte siden saken drøftes anonymt. 

Veiledningen foregår ved at du som rådsøker legger frem din bekymring og hva du øsnker råd om. Fagpersonene reflekterer og formulerer konkrete råd for videre arbeid. 

Teamet holder til i Speilsalen på Kleppestø senter. Veiledningen kan også foregå via digital plattform.


Samarbeid på tvers

Konsultasjonsteamet består av representant fra:

  • Barneverntjenesten (Leder og koordinerer konsultasjonsteamet)
  • Barnehage
  • Skole
  • Flyktningtjenesten
  • Familiehelsetjenesten
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
  • Origo

Hvem kan ta kontakt?

Alle personer som gjennom sitt arbeid er i kontakt med barn og unge kan kontakte oss. Det samme gjelder privatpersoner som er bekymret for at et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Alle saker drøftes anonymt.


Kontakt 

Faggruppen møtes en gang i måneden. Datoer for møtene sendes på mail til alle barnehager og skoler hvert halvår. Ønsker du å drøfte en sak kan du kontakte oss på telefon eller e-post for å avtale tid. 

Ring Barneverntjenestens vakttelefon på Askøy, telefon 979 98 300. Telefonen betjenes alle hverdager kl 08-20. 

e-post . Skriv gjerne konsultasjonsteamet i emnefeltet.

OBS: E-post kan lett komme på avveie. Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger på epost.

 

Les mer her...
Krisesenter for Bergen og omegn
Krisesenter for Bergen og omegn

Informasjon om tilbud for voldsutsatte kvinner, barn og menn

Les mer her...
Seksuelle overgrep
?
This article is no longer published
TryggEst – vern for risikoutsatte voksne

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Det å være avhengig av andre gjør en person ekstra sårbar for andres handlinger, eller mangel på handlinger.

Det finnes hjelp for risikoutsatte voksne - TryggEst - Et voksenvern - Bufdir

Kontaktinformasjon

TryggEst vakttelefon (tirsdag og onsdag 12.00-14.00): 56 15 84 60

Koordinator: Ingelin Klubben Berg

Ved akutt fare for liv og helse, ring nødnummer: 

113 for Ambulanse
112 for Politi

116 117 for legevakt

Trenger du mer informasjon om tjenesten?

Se hele tjenestebeskrivelsen for TryggEst - vern for risikoutsatte 

Vold og aggresjonsproblemer
?
This article is no longer published

Back to top