Her finner du informasjon om hvilke rettigheter du har som pasient og/eller bruker av tjenester i Askøy kommune.


 

loading...
Brukerråd

I Askøy kommune har vi brukerråd for pasienter på Kleppestø Sykehjem og pasienter i rusomsorg og psykiatri.

Hva er viktig for deg?

Vi i Askøy kommune er opptatt av hva som er viktig for deg.

Når du søker om helse- og omsorgstjenester vektlegges hva som er viktig for deg i saksbehandlingen.

Klageadgang
  • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 4 uker fra mottatt vedtak
  • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
  • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
  • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
  • Klage skal leveres skriftlig til:
    Askøy kommune, Helse og omsorg
    Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
Varsle uønskede hendelser
Varsle om alvorlige hendelser og dødsfall

Hvordan varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader/hendelser oppstått under omsorg av den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

Les mer her...

 

Back to top