Formål

For deg som mottar hjelp fra to eller flere instanser, og som har behov for koordinerte tjenester.

Hva får du?

 • Koordinator som er din kontaktperson og har ansvar for å koordinere de tjenestene du mottar
 • Kartlegging av dine ressurser, muligheter og behov, og hva hjelpeapparatet, din familie og andre i nettverket ditt kan bistå med
 • Individuell plan som beskriver dine mål og hva som må til for å nå dem

Retten til individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.


Dette skal sikre

 • At kommunen samordner det de skal gjøre for deg
 • At du får informasjon om hvilken hjelp du kan få
 • At du vet hvem som skal hjelpe deg
 • At du vet til hvilken tid du får hjelp

Hva kan du forvente?

 • Ordningen med individuell plan er frivillig
 • Selv om du ikke ønsker å få utarbeidet en individuell plan kan du likevel be om å få oppnevnt en koordinator
 • Du skal selv være med og bestemme innholdet i planen
 • Du kan også påvirke hvem du ønsker som koordinator
 • For barn og unge er det foreldre eller foresatte som er med og bestemmer innholdet

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.


Hvordan komme i gang?

Hvis du ønsker individuell plan og koordinator kan du selv formidle det til kommunen. Fagpersoner som du kommer i kontakt med i kommunen har ansvar for å informere deg om ordningen og spørre om du ønsker individuell plan og tilby koordinator.

Dersom du synes det er vanskelig å møte tjenesteapparatet alene, har du rett til å ha med en person som du har tillit til i arbeidet med den individuelle planen.


Klage på vedtak om helse og omsorgstjenester

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorg
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt avdelingen

Back to top