Origo Askøy – livsmestring psykisk helse og rus

På tidspunkter i livet kan alle ha behov for hjelp og veiledning. Hos Origo har vi ulike tilbud. Sammen med deg finner vi frem til hvilken hjelp og støtte du ønsker og har behov for. 

Hvordan komme i kontakt med oss.

Nettsteder og hjelpetilbud som kan brukes på egen hånd.

Her finner du også hjelp og støtte for deg som er pårørende.

Her kan du lese mer om de ulike tilbud for voksne

Har du en bekymring for ditt barn eller trenger støtte og veiledning i foreldrerollen har Origo Askøy forskjellige tilbud.

Her finner du ulike aktiviteter og tilbud, rettet til deg som har behov for oppfølging og ettervern. 
Målgruppen er tiltak og tjenester innen rus, psykisk helse og til deg som er tilbake etter fengselsopphold.


Back to top