Skip to main content

Pasientrettigheter, søknadsprosesser og klage på tjenester

Få oversikt over klageprosessen og dine rettigheter i helse- og omsorgstjenester. Utforsk individuell planlegging, søknadsprosessen og søknadsbehandling i Askøy kommune.