Haugland skole er lokalisert langs riksvei 562 midt på Askøy. Vi har en felles visjon «Kunnskap for livet» som gjennomsyrer all pedagogisk virksomhet. Tilpasset opplæring gjennom felles elevsyn, læringssyn og metodevalg er viktig for oss. Vi har kontinuerlig fokus på elevenes læringsmiljø og har et systematisk trivselslederprogram.

Vi har i underkant av 160 elever fordelt på 8 klasser. Disse er inndelt i småtrinn og mellomtrinn, hvert med en avdelingsleder. Skolens lederteam består av rektor og to avdelingsledere. 

Kontakt skolen: 56 15 89 30

loading...
Ledelse

Rektor Tone Sanne

56 15 89 32 984 55 470

Assisterende rektor Cecilie Sørli

Avdelingsleder mellomtrinn, 5. - 7. trinn og ressursteamleder

56 15 89 35 416 67 054

 

Odd-Erik Madsen

Avdelingsleder småtrinn, 1. - 4. trinn og SFO-leder

466 33 127

Skolehelsetjenesten

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål.

Skolens visjon og verdier
"Kunnskap for livet!"

Visjon og verdier - Haugland skole

Skolefritidsordning

Kontakt Haugland skoles SFO på telefon: 905 38 789


Felles dokumenter for Askøyskolene

pdf Forskrift plan for skoleåret (skolerute) 2024 25 (210 KB)

Informasjon om elevenes bruk av "Google for utdanning"

TETT PÅ - foreldreprogrammet for 1. til 10. trinn

Plan for trygt og godt skolemiljø

IKT-reglement for grunnskolen i Askøy

Mobbeombudene i Norge

Informasjon om skolestart

pdf Skjema for medisinoversikt (400 KB)


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top