Follese skole ligger på vestsiden av Askøy, ca. 15 minutter fra Bergen sentrum og 5 minutter fra Kleppestø. Skolen har fokus på at trivsel, trygghet og samarbeid gir økt læring.

Follese skole skal være en god skole å være på, en god skole å lære på, og en skole der elevene står i sentrum. For skoleåret 2023/2024 har Follese skole rundt 160 elever. Skolen har fokus på trygt og godt skolemiljø, fysisk aktiv læring, bærekraftig utvikling og hjem-skole-bygd samarbeid.

loading...
Ledelse

Rektor Rune Bråten
Telefon 56 15 54 71 Mobil 986 84 470

Assisterende rektor, SFO leder Sigrun Kverndal
Telefon 56 15 54 89 Mobil 954 97 792

Avdelingsleder mellomtrinn, ressursteamleder Lise Rosland
Telefon 932 95 975

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Marianne Iversen
Trefftid: Mandager og tirsdager (Kan nås på telefon eller e-post på andre dager.)


Telefon: 970 51 750
E-post:  

Om Skolehelsetjenesten 

Skolens visjon og verdier
«Sammen for læring»

Vi har fokus på å fremme elevenes faglige og sosiale utvikling i et trivelig og trygt læringsmiljø, hvor læring, fellesskap, trivsel og motivasjon er noen av nøkkelordene.

Follese skole tilstreber gode relasjoner og samhandling mellom elever, lærere, foresatte og nærmiljø.

Sosial læreplan

Sosial læreplan for Follese skole

Skolefritidsordning

Felles dokumenter for Askøyskolene

pdf Forskrift plan for skoleåret (skolerute) 2024 25 (210 KB)

Informasjon om elevenes bruk av "Google for utdanning"

TETT PÅ - foreldreprogrammet for 1. til 10. trinn

Plan for trygt og godt skolemiljø

IKT-reglement for grunnskolen i Askøy

Mobbeombudene i Norge

Informasjon om skolestart

pdf Skjema for medisinoversikt (400 KB)


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg

Informasjon om skolens råd og utvalg


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top