Skolene våre

I Askøy har vi 13 barneskoler og 4 ungdomsskoler med rundt 4 395 elever til sammen. I tillegg så er det 1 skole for voksne/fremmedspråklige og 2 videregående skoler i vår kommune. I menyen kan du gå videre til de ulike skolene våre.

Askøy voksenopplæringssenter

Voksenopplæringssenteret er organisert under Skole. Skolen har 8 lærere, inspektør og rektor.

Vi har undervisningslokaler på Myrane i Kleppestø.


Ledelse

Rektor:         Steinar Østevold
Telefon:        56 15 53 86 - Mobil: 952 90 340
e-post:          E-post til rektor for voksenopplæringen

Ass. Rektor: Karen Margrete Hugaas Myrdal
Telefon:         418 07 538
E-post:           E-post til assisterende rektor


Tilbud og tjenester

 • Kurs i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere (introduksjonsprogram)
 • Grunnskoleopplæring for voksne
 • Realkompetansevurdering
 • Spesialundervisning på grunnskolenivå for voksne

Kontakt Karen Margrete for spørsmål om: 

 • Grunnskole
 • Norskkurs
 • Ressursteam

Kontakt Steinar for spørsmål om: 

 • Norskprøver
 • Samfunnsfagprøver 
 • Statsborgerprøver
 • Andre spørsmål

Mer om tilbud og tjenester ved voksenopplæringssenteret

Back to top