Hetlevik skole er en barneskole med rundt 130 elever som ligger vest på Askøy. Skolen ligger sentralt i bygden Hetlevik, med tilgang til sjø, strand og utmark.

Kontakt skolen: 56 15 88 71/ 56 15 88 70

loading...
Ledelse

Rektor: Karen Wollberg
Telefon:926 41 635


Assisterende rektor og ressursteamleder: Heidi Kristiansen Nilsen
Telefon: 56 15 88 70

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Monica A. Solsvik
Trefftid: Onsdager og torsdager
905 38 778

Om Skolehelsetjenesten 

Skolens visjon og verdier
”Ingen utenfor”

Hvis tall og bokstaver
er frøene som skal vokse
til kunnskap –
er trygghet og omsorg
jordsmonnet
de skal vokse i.

(Carl Thomas Carlsten)


  • På Hetlevik skole skal vi skape trygge og gode klassemiljø.
  • Alle skal respekteres for den de er og føle at de er like mye verd.
  • Alle i skolemiljøet skal få oppgaver der de opplever både mestring og utfordringer.
  • Vi skal se og høre hver enkelt elev, forelder og ansatt.
  • Vi skal utvikle elevenes evne til å samarbeide med alle.
Skolefritidsordning

Felles dokumenter for Askøyskolene

pdf Forskrift plan for skoleåret (skolerute) 2024 25 (210 KB)

Informasjon om elevenes bruk av "Google for utdanning"

TETT PÅ - foreldreprogrammet for 1. til 10. trinn

Plan for trygt og godt skolemiljø

IKT-reglement for grunnskolen i Askøy

Mobbeombudene i Norge

Informasjon om skolestart

pdf Skjema for medisinoversikt (400 KB)


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg

Informasjon om skolenes råd og utvalg


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top