Hop skole ligger øst på øyen i den frodige bygda Ask, ca. 15 minutters kjøring fra Askøybroen. Skolen er en barneskole med SFO, og består av to bygg med felles skoleplass. Vi har ca. 180 elever fra 1.- 7. trinn, og det er ca. 30 ansatte som jobber her.

Skolen er sertifisert som Olweusskole for perioden august 2021 – juni 2024, og kommende skoleår deltar vi i kompetanseheving om læring og utviklingsstøttende pedagogikk (LUP) i regi av PPT og i samarbeid med skoler i vår skolekrets.

Våre satsingsområder dette skoleåret er

 • Lærelyst og
 • Trygt og godt skolemiljø
loading...
Ledelse

Rektor: Erlend Godø Mulelid
Telefon 56 15  56 61 Mobil 99 75 77 59

Assisterende rektor, og avdelingsleder for 1.- 4. trinn og SFO: Kenneth Helmersen

Telefon56 15 56 82 Mobil 959 99 446

Avdelingsleder for 5.-7. trinn og ressursteamleder: Stine Anthun
Telefon 56 15 56 62  Mobil 930 92 344

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Heidi Klepsvik Davanger

Trefftid: Onsdag og torsdag kl 09:00 - 15:00

Telefon: 905 38 776

Om Skolehelsetjenesten 

Skolens visjon og verdier

"Vi fremmer læring, mestring og toleranse."


På Hop skole mener vi at elevene lærer best når

 • vi tar utgangspunkt i elevens forutsetninger, faglig og sosialt.
 • vi bruker ulike tilnærmingsmåter og strategier i undervisningen.

På Hop skole mener vi at et godt foreldresamarbeid skal inneholde

 • konkrete forventninger og krav til skole og hjem.
 • gjensidige gode kommunikasjonsrutiner, alt vedrørende elevene.

Skolens elevsyn bygger på

 • respekt og toleranse.
 • innsikt i elevens verden.
 • se mulighetene som ligger i det enkelte barn.

Vårt kollegasamarbeid bygger på

 • at vi er flinke til å fram snakke hverandre.
 • at vi deler erfaringer og ideer.
 • at vi er tilgjengelig, hjelpsom og inkluderende.
Skolefritidsordning

Felles dokumenter for Askøyskolene

pdf Forskrift plan for skoleåret (skolerute) 2024 25 (210 KB)

Informasjon om elevenes bruk av "Google for utdanning"

TETT PÅ - foreldreprogrammet for 1. til 10. trinn

Plan for trygt og godt skolemiljø

IKT-reglement for grunnskolen i Askøy

Mobbeombudene i Norge

Informasjon om skolestart

pdf Skjema for medisinoversikt (400 KB)


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg

Informasjon om skolenes råd og utvalg


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top