Hanøy skole er en barneskole med rundt 130 elever og rundt 20 ansatte.

Skolen har nydelig beliggenhet vest på Askøy, med sjø og rik kystkultur i sitt nærområde. Hanøy er ca. 14 km fra kommunesenteret Kleppestø.

Kontakt skolen på telefon: 940 23 844

loading...
Ledelse

Rektor Cathrine Watnedal
Telefon  404 07 470

Assisterende rektor Alexander Fiskå Knutsen
Telefon 56 15 89 16,

SFO- og avdelingsleder Margrete Waldeland Grimsø
Telefon56 15 89 22 Mobil: 974 62 619

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Kjersti Helen Bognøy
Trefftid: hver onsdag fra kl. 08:30 til 12:30
Mobil: 952 90 366

Om skolehelsetjenesten 

Skolens visjon og verdier
"Trygt å være - leke og lære"

Dette ligger til grunn for vårt pedagogiske mål om at skolens elever skal oppleve å ha et trygt miljø for læring.

Visjon og verdier - Hanøy skole

Skolefritidsordning

Felles dokumenter for Askøyskolene

pdf Forskrift plan for skoleåret (skolerute) 2024 25 (210 KB)

Informasjon om elevenes bruk av "Google for utdanning"

TETT PÅ - foreldreprogrammet for 1. til 10. trinn

Plan for trygt og godt skolemiljø

IKT-reglement for grunnskolen i Askøy

Last ned folderen: Partnerskap mot mobbing

Mobbeombudene i Norge

Informasjon om skolestart

pdf Skjema for medisinoversikt (400 KB)


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg

Informasjon om skolens råd og utvalg


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Skoleporten (UDIR)

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top