Strusshamn skole ligger noen minutters kjøring fra Askøybroen. Skolen har ca. 340 elever fra 1. - 7. trinn og et personale på 50. Vi har en stor SFO med mer enn 120 barn fordelt på to baser.

Skolen har gode læringsareal både ute og inne, med blant annet et fantastisk utendørs nærmiljøanlegg.

Våre satsingsområder dette året er «Fagfornyelsen» og «Arbeid med trygt og godt skolemiljø». Skolen har gode resultater på læring og trivsel. Vi ønsker at alle skal ta vare på seg selv, hverandre og skolen vår.

Det er viktig for oss at alle opplever skolen vår slik visjonen er: «Læring og trivsel - hånd i hånd».

Du kan lese mer om hverdagen vår på skolens Facebook-side.

Hovednummer skole: 56 15 88 00

loading...
Ledelse

Rektor: Randi Nordnes Olsen
Telefon 56 15 88 01 Mobil: 404 83 843

Karen Marie Kårbø, Avdelingsleder 6. og 7. trinn, assisterende rektor
Telefon 56 15 88 02 Mobil 952 90 278

Audun Aarbakke, Ressursteamleder og avdelingsleder og 3. -  5. trinn
Telefon 56 15 88 03 Mobil 41100857

Elisabeth Haukeland, Avdelingsleder for SFO og 1.og 2. trinn
Telefon 56 15 88 27 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Kari Guntveit

Trefftider: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl. 08.30 og 15.00

Telefon: 408 06 175

 (ikke skriv noe personsensitivt eller noe om helsetilstand)

Om Skolehelsetjenesten 

Skolens visjon og verdier

Læring og trivsel - hånd i hånd

Når vi går hånd i hånd, betyr det at alle, både hjem og skole hver dag må samarbeide for at alle de forventningsfulle elevene våre skal få god læring, trivsel og trygghet.


Verdiplattform

Elevsyn

Strusshamn skole arbeider for at eleven skal bli bevisst på egen læring.

På Strusshamn skole mener vi at

  • elevene skal få utvikle seg faglig og sosialt ut ifra sine forutsetninger.
  • elevene skal oppleve et trygt og strukturert læringsmiljø.
  • alle elever skal møtes og behandles med respekt og omsorg fra voksne og medelever.
  • elevene skal ha trygge rammer inne og ute, gitt av samstemte og tydelige voksne.
  • alle elever er like mye verd, og deres rettigheter skal ivaretas.

Læringssyn

Elevene våre lærer best når

  • læringsmiljøet er preget av struktur, tydelige krav og forventninger.
  • de blir møtt med tydelige mål, oppmuntring og konstruktive tilbakemeldinger.
  • undervisningen er variert og tilrettelagt for den enkelte.
  • læreren er engasjert og faglig trygg.
  • de opplever mestring og utfordringer.
Skolefritidsordning

Skolen har to baser:

SFO base - telefon: 99 39 53 26

SFO skolebase - telefon: 95 29 03 28

Les om skolefritidsordningen i Askøy

 Info fra skolen

Lokale tilleggsregler til ordens- og oppførselsreglementet


Felles dokumenter for Askøyskolene

pdf Forskrift plan for skoleåret (skolerute) 2024 25 (210 KB)

Informasjon om elevenes bruk av "Google for utdanning"

TETT PÅ - foreldreprogrammet for 1. til 10. trinn

Plan for trygt og godt skolemiljø

IKT-reglement for grunnskolen i Askøy

Mobbeombudene i Norge

Informasjon om skolestart

pdf Skjema for medisinoversikt (400 KB)


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg

Informasjon om skolenes råd og utvalg


Planer og dokumenter

Handlingsplan for godt psykososialt miljø (PDF)


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top