Skolen vår ligger i øst på Askøy. Kjører du bil tar det ca 6 minutter å kjøre fra Askøybroen. Skolen er en barneskole og har ca. 190 elever fra 1. - 7. trinn.

Vi har også en SFO med ca. 100 barn.

Kontakt skolen: 56 15 54 40

loading...
Ledelse

Rektor Gunn B. Strømmen
Telefon 482 40 780

 

Avdelingsleder  Hilde Lavik Toska
Telefon 416 78 730


Avdelingsleder SFO Marianne Furdal


Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Anette F. Ruud
Trefftid: Hver mandag og torsdag.
Telefon: 940 22 598


Om Skolehelsetjenesten 

Skolens visjon og verdier

"Her er det kjekt å være, mye spennende å lære."


Læring og elevsyn

Vi mener at elever lærer best og har det best når

 • Vi er engasjerte og stiller presis og godt forberedt.
 • Vi har regler som er enkle å forholde seg til.
 • Vi behandler elevene med respekt.
 • Vi er trygge og forutsigbare voksne.
 • Vi har tydelige forventninger og oppnåelige mål for elevene.
 • Vi gir ros og konstruktive tilbakemeldinger.
 • Vi har et godt samarbeid med foresatte.

Samarbeid med foreldrene

For at elevene skal få et optimalt læringsutbytte, forventer vi at foreldrene

 • stiller krav til barnas oppførsel på skolen og hjemme.
 • viser interesse for sitt barns læring.
 • jobber aktivt for å bidra til et godt klassemiljø.
 • ser over lekser hver dag og godkjenner dem.
 • sørger for at barna møter på skolen uthvilte, mette, presise og med det rette utstyret.
 • samarbeider med skolen og omtaler skolen positivt overfor barna.

Kollegasamarbeid

Som ansatt ved Florvåg skole vil jeg

 • Alltid hilse vennlig på mine kollegaer.
 • Møte mine kollegaer, gamle og nye, med positiv innstilling.
 • Omtale mine kollegaer positivt overfor andre.
 • Være tydelig når jeg kommuniserer, og be om forklaring når noe er uklart.
 • Våge å si ifra når jeg er uenig, men også tåle at andre er uenig med meg.
 • Spørre om hjelp når jeg trenger det, og ta imot råd når jeg får det.
Skolefritidsordning

Felles dokumenter for Askøyskolene

pdf Forskrift plan for skoleåret (skolerute) 2024 25 (210 KB)

Informasjon om elevenes bruk av "Google for utdanning"

TETT PÅ - foreldreprogrammet for 1. til 10. trinn

Plan for trygt og godt skolemiljø

IKT-reglement for grunnskolen i Askøy

Mobbeombudene i Norge

Informasjon om skolestart

pdf Skjema for medisinoversikt (400 KB)


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top