Om skolen

Kleppestø ungdomsskole er den største skolen i kommunen. Skolen er bygget for 630 elever og cirka 80 ansatte. 

Skolen jobber med å ivareta og fortsette det gode læringsarbeidet fra "Ungdomstrinn i utvikling". (UiU). Et opplegg for skolebasert kompetanseutvikling som er initiert av Utdanningsdirektoratet. Målet er å utvikle praktisk og variert undervisning, i samarbeid med elevene. Vi vet at elevenes medvirkning i eget læringsarbeid kan styrke både læring og refleksjon.

Elevene møter engasjerte og kompetente lærere innenfor trygge rammer og trygge omgivelser. Skolen stiller klare faglige og sosiale krav og setter tydelige grenser rammet inn av respekt, forståelse og toleranse.

Kontakt skolen: 56 15 87 00

loading...
Ledelse

Rektor: Hanne Guri Hellevang
Telefon: 930 54 788

Assisterende rektor: Kari Kversøy Madsen
Telefon: 414 07 790

Avdelingsleder: Asle Fossum
Telefon: 56 15 87 00  Mobil: 969 48 593

Avdelingsleder: Christine Andersen
Telefon 977 61 121

Ressursteamleder: Anne-Lin Sæterstøl Olsen
Telefon: 56 15 87 00 Mobil: 930 44 509

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Marit Kjesbo Risøy

Trefftid: Mandag til fredag

Mobil: 476 96 268

Epost:

 

Helsesykepleier: David Marøy

Trefftid: Onsdag og fredag

Mobil 457 39 453

E-post 

Om Skolehelsetjenesten 

Skolens visjon og verdier

Kunnskap og trivsel - en skole for alle

Kleppestø ungdomsskoles læringssyn.

Elevene på Kleppestø ungdomsskole lærer best når

 • de møter engasjerte, kompetente og forberedte lærere
 • de har et godt fysisk og psykisk klassemiljø
 • det er arbeidsro
 • de får arbeide i mindre grupper i basisfagene
 • de opplever klare faglige forventninger

Kleppestø ungdomsskoles foreldresyn

For å skape et godt skole/hjem-samarbeid ved Kleppestø ungdomsskole vil jeg som ansatt

 • ønske gjensidig informasjonsflyt
 • bruke It’s Learning som oppslagstavle
 • være tydelig overfor foreldre
 • møte foreldre med respekt

Kleppestø ungdomsskoles elevsyn

Som ansatt ved Kleppestø ungdomsskole mener jeg det er viktig og riktig at elevene skal møtes:

 • med trygge rammer og omgivelser
 • med forventninger og krav
 • med respekt og toleranse
 • med tydelige grenser og samkjørte lærere
 • med vilje til forståelse

Ordensreglement for Kleppestø ungdomsskole


Felles dokumenter for Askøyskolene

pdf Forskrift plan for skoleåret (skolerute) 2024 25 (210 KB)

Informasjon om elevenes bruk av "Google for utdanning"

TETT PÅ - foreldreprogrammet for 1. til 10. trinn

Plan for trygt og godt skolemiljø

IKT-reglement for grunnskolen i Askøy

Mobbeombudene i Norge

Informasjon om skolestart

pdf Skjema for medisinoversikt (400 KB)


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg

Informasjon om skolenes råd og utvalg


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top