Erdal ligger på østsiden av Askøy, med fjell, skog og sjø i umiddelbar nærhet. Skolen har rundt 400 elever. Skolen ligger kun noen minutters kjøring fra kommunesenteret, Kleppestø. Til Bergen sentrum tar det kun 25 minutter.


Kontakt skolen: 56 15 55 00

loading...
Ledelse

Rektor Pål-Stian Pedersen
Telefon 56 15 55 01- Mobil: 920 65 367

Assisterende rektor, avdelingsleder 5.-7. trinn, Anita Fromreide
Telefon 56 15 55 02

Avdelingsleder 1. trinn og leder SFO, Mariann Rong
Telefon 56 15 55 11

Avdelingsleder 2.-4- trinn, ressursteamleder, Dagfinn Fluge
Telefon 

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier: Linn-Grethe Helle Fjeldberg

E-post: Send e-post til helsesykepleier
Telefon: 409 06 146 eller fellesnr: 56 15 83 09

Trefftid: Mandag - fredag kl. 08:30 - 14:00

Om Skolehelsetjenesten

Skolens visjon og verdier

Læring for livet

Verdier som ligger til grunn:

  • Vi er lekende, inkluderende og modige.
  • Vi skal være rause og gjøre hverandre gode.
  • Dette gjelder både i voksen- og elevmiljøet.

Vi tror dette er noe andre legger merke til når de kommer til skolen vår. Vi er stolte av læringsmiljøet vårt!

Skolefritidsordning

Åpningstider: Åpner kl. 07:00 og stenger kl. 16:30

Kontakt SFO: 952 90 343

Les om skolefritidsordningen i Askøy


Felles dokumenter for Askøyskolene

pdf Forskrift plan for skoleåret (skolerute) 2024 25 (210 KB)

Informasjon om elevenes bruk av "Google for utdanning"

TETT PÅ - foreldreprogrammet for 1. til 10. trinn

Plan for trygt og godt skolemiljø

IKT-reglement for grunnskolen i Askøy

Mobbeombudene i Norge

Informasjon om skolestart

pdf Skjema for medisinoversikt (400 KB)


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg

Informasjon om skolenes råd og utvalg


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top