Skolefritidsordningen (SFO)

Vedtekter | Priser | Åpningstider | Innmelding og oppsigelse | Kvalitet i SFO | Heltid og deltid | Søke plass i SFO | Om SFO

Krav til tilbud om skolefritidsordning | Generelle krav til SFO | Slik søker du

Normale og spesielle åpningstider

Hva koster SFO | Delt betaling | Bytte av mottaker av faktura

Søknad i nytt skoleadministrativt system

Informasjon om hel og halv plass til skolefritidsordningen | Vedtekter og priser

Informasjon om oppsigelsesfrist og søknadskrav

Utvikling, trygghet og trivsel for barn og unge | Miljø, kreativitet og aktivitet

Retningslinjer, formål og ansvar for skolefritidsordningen

Reglement for SFO og leksehjelp

Back to top