Skolene våre

I Askøy har vi 13 barneskoler og 4 ungdomsskoler med rundt 4 395 elever til sammen. I tillegg så er det 1 skole for voksne/fremmedspråklige og 2 videregående skoler. I menyen kan du gå videre til de ulike skolene våre.

Fauskanger barne- og ungdomsskule er ein kombinert skule med 231 elevar og 33 tilsette. Skulen har adresse Fauskangervegen 283 på Hestetræet, om lag 20 km frå kommunesenteret Kleppestø.

Skulen har nynorsk som hovudmål.

Læringsmiljøet på skulen skal vere trygt og stimulerande for alle elevar. Vår utfordring er å ta vare på kvar enkelt elev og leggje til rette for at alle opplever ein meiningsfylt kvardag.

Kontakt skulen: 56 15 55 40

Merk: Åpningstider for SFO på Fauskanger skule er kvar dag frå 0700 - 1630.


Visjon og verdiar

"Ein skule for alle"

Leiinga


Skulefritidsordning (SFO)


Felles dokument for Askøyskulane


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Skulehelsetenesta

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg tilbake.

 


Råd og utval


Nyttige lenkjer

Back to top