Fauskanger barne- og ungdomsskule er ein kombinert skule med rundt 260 elevar og 45 tilsette. Skulen har adresse Fauskangervegen 283 på Hestetræet, om lag 20 km frå kommunesenteret Kleppestø.

Skulen har nynorsk som hovudmål.

Læringsmiljøet på skulen skal vere trygt og stimulerande for alle elevar. Vår utfordring er å ta vare på kvar enkelt elev og leggje til rette for at alle opplever ein meiningsfylt kvardag.

Kontakt skulen: 56 15 55 40

loading...
Leiinga

Rektor: Bjørg Skråmestø
Telefon: 56 15 55 41 Mobil: 477 55 271Assisterande rektor: Anne Mette Normannsen
Telefon:  924 42 021

Avdelingsleder: Dag Erik Holmedal
Telefon:  906 29 219

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar barneskule: Monica A. Solsvik
Trefftid: Måndag og tirsdag
Mobil 905 38 778

Helsesjukepleiar ungdomsskule: Ragnhild Riise Larsson
Trefftid: Onsdag og torsdag i partallsuker
Mobil 952 90 318

Om Skulehelsetenesta 

Visjon og verdiar
Skulefritidsordning

Åpningstider for SFO på Fauskanger skule er kvar dag frå 0700 - 1630.

Les om skulefritidsordninga i Askøy


Felles dokument for Askøyskulane


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utval

Informasjon om råd og utvalg


Nyttige lenkjer

Back to top