Formål

Skoleanlegg, rom og utstyr kan leies og lånes ut til lag og organisasjoner som gir tilbud innen kultur og idrett i henhold til rammer satt av kommunestyret.


Søknadsfrist


Krav til søker

Aktiviteter for barn og ungdom, organiserte og uorganiserte, prioriteres. Ved tildeling av tidsrammer vil det tas hensyn til barnas alder.

Godkjente studieforbund har rett til lån av skolelokaler og utstyr etter Lov om voksenopplæring, kapittel 2 med forskrifter.


Hva koster det?


Søknadsbehandling

Rektor ved den enkelte skole avgjør søknader om fast leie og lån av skoleanlegg, rom og utstyr for ett skoleår om gangen.

Plan for fast utleie og utlån legges fram som melding for samarbeidsutvalget ved skolen. Søknad om fast leie eller lån må sendes skolen innen 15. mai hvert år.

Rektor kan også leie eller låne ut skoleanlegg, rom og utstyr utenom den fast oppsatte planen for skoleåret.

Skolen skal ha dokumentasjon for all utleie og utlån.


Klage

  • Fagsjef skole er ankeinstans.

Kontakt avdelingen