2. september 2020:

Askøy kommune åpner for utleie av skolelokaler til lag og organisasjoner. En forutsetning er at leietaker oppnevner renholdsansvarlig(e) som tar ansvar for renhold av lokalene som har vært i bruk etter at aktiviteten er avsluttet. Alle renholdsansvarlige må gjennomgå opplæring i regi av Askøy kommune før aktivitet i kommunale bygg kan starte opp. Lag og organisasjoner kan ikke starte opp aktiviteter før opplæring har blitt gjennomført. Dusj og garderober leies ikke ut. Leietaker kan nytte toaletter etter avtale.

Det åpnes normalt ikke for leie av klasserom

Smittevernansvarlig og renhold

En forutsetning for å være leietaker av et kommunalt bygg eller rom er at laget/organisasjonen har oppnevnt en smittevernsansvarlig. Disse MÅ gjennomgå vårt basiskurs i smitteforebyggende renhold:

Fyll ut skjema

Se video og fyll ut skjema:

Smitteforebyggende renhold - skjema

Formål

Skoleanlegg, rom og utstyr kan leies og lånes ut til lag og organisasjoner som gir tilbud innen kultur og idrett i henhold til rammer satt av kommunestyret.


Søknadsfrist


Krav til søker

Aktiviteter for barn og ungdom, organiserte og uorganiserte, prioriteres. Ved tildeling av tidsrammer vil det tas hensyn til barnas alder.

Godkjente studieforbund har rett til lån av skolelokaler og utstyr etter Lov om voksenopplæring, kapittel 2 med forskrifter.


Hva koster det?


Søknadsbehandling

Rektor ved den enkelte skole avgjør søknader om fast leie og lån av skoleanlegg, rom og utstyr for ett skoleår om gangen.

Plan for fast utleie og utlån legges fram som melding for samarbeidsutvalget ved skolen. Søknad om fast leie eller lån må sendes skolen innen 15. mai hvert år.

Rektor kan også leie eller låne ut skoleanlegg, rom og utstyr utenom den fast oppsatte planen for skoleåret.

Skolen skal ha dokumentasjon for all utleie og utlån.


Klage

  • Fagsjef skole er ankeinstans.

Kontakt avdelingen

Back to top