Alle skolene på Askøy har et system for å følge opp elevers fravær og motta meldinger om fravær fra foresatte i Vigilo.

  1. Skolen skal ta kontakt med hjemmet ved udokumentert fravær, jevnlig fravær, at eleven kommer for sent til timer, og/eller ved fravær skole/hjem ikke helt forstår (vondt i mage, hode osv.)

  2. Det er viktig at foresatte tar kontakt med skolen når eleven på ulike måter gir uttrykk for at de ikke ønsker å gå på skolen

  3. Se ellers forventinger til skolene fra Utdanningsdirektoratet om bekymringsfullt fravær

 

 

Back to top