Prosjekt og nye retningslinjer

Skole har gjennom et prosjekt ledet av PPT utarbeidet retningslinjer og støtte for skoler, elever og foreldre. Skoler har fått informasjon og har innført nye retningslinjer for registrering av fravær fra skolestart august 2017. Disse retningslinjene som er beskrevet i vedlagte flytskjema, gjelder for alle skolene i Askøy Kommune.

Skolene har nå et system som gir oversikt over elever med mye fravær. Tanken er at skolen skal bruke denne informasjonen til å sette inn tiltak som hindrer at det utvikler seg til bekymringsfullt fravær.

Eget konsultasjonsteam

PPT har etablert et konsultasjonsteam som støttefunksjon for skoler og foreldre i vanskelige saker. Skolene ved rektor henviser saker til konsultasjonsteamet i et tett samarbeid med eleven og foreldrene.

Målet med prosjektet er å sikre at fravær blir registrert og fulgt opp på et tidligst mulig tidspunkt, og for å sikre at elevene kommer på skolen. Elever og foreldre skal få hjelp til å håndtere de faktorene som hindrer elevene i å møte på skolen.

PPT har ansvar for kompetanseheving på alle skoler i løpet av skoleåret 2017-2018.

Back to top